Ispitivanja bez Razaranja

Ispitivanja osnovnih materijala i zavarenih spojeva:

  1. Vizuelno ispitivanje (VT);
  2. Penetrantsko ispitivanje (PT);
  3. Ispitivanje magnetskim česticama (MT);
  4. Radiografsko ispitivanje (RT);
  5. Ultrazvučno isptivanje (UT);
  6. Ultrazvučno merenje debljine (UTM);
  7. Ispitivanje nepropusnosti (LT);
  8. Merenje tvrdoće prenosnim aparatom: odskočna metoda i Rokvel metoda (HRC);
  9. Dimenzionalno ispitivanje;
  10. Ispitivanje materijala metodom rendgenske fluorescentne spektrometrije (XRF).
OPREMA
Kontaktirajte nas i odgovorićemo na vaš zahtev.