Reference

Termoelektrana Nikola Tesla A

Termoelektrana Nikola Tesla B

Termoelektrana Morava

Termoelektrana Kolubara A

Termoelektrana Kolubara B

Termoelektrana Kostolac A

Termoelektrana Kostolac B

Termoelektrana Pljevlja (Crna Gora)

Termoelektrana Stanari (Bosna i Hercegovina)

Termoelektrana Gacko (Bosna i Hercegovina)

Termoelektrana Ugljevik (Bosna i Hercegovina)

Termoelektrana Oslomej - Kičevo (Makedonija)

Hidroelektrane Đerdap 1 i 2

Hidroelektrane Piva

HIP Petrohemija Pančevo

HIP Azotara Pančevo

Rafinerija nafte Modriča

Fabrika aviona Utva Pančevo

Rudarsko-topioničarski basen Bor

Kombinat aluminijuma Podgorica (Crna Gora)

Cementara La Farge - Beočin

Cementara Titan - Kosjerić

Kontaktirajte nas i odgovorićemo na vaš zahtev.