O Nama

TEHNIČKI CENTAR - INSPEKT DOO OBRENOVAC

TEHNIČKI CENTAR – INSPEKT je Laboratorija akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 170 25:2017, od strane akreditacionog tela Srbije, sa sedištem u Obrenovcu. Laboratorija uspešno posluje od novembra 1985. godine, kada je kao radna jedinica ,,Tehnički centar’’ bila u sastavu kompanije ,,Termoelektro a.d.’’ iz Beograda. Izdvajanjem iz sistema ,,Termoelektro a.d.’’, marta 2010. godine, postaje nezavisno privredno društvo i od tada se na tržištu pojavljuje pod nazivom ,,Tehnički centar – Inspekt d.o.o.’’. Decembra 2015. godine, privredno društvo Tehnički centar – inspekt je preuzeto od sadašnjih vlasnika.

Radno Vreme

Naša kompanija se nalazi u Obrenovcu, ulica Nemanjina 183b

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Cetvrtak

Petak

Vikend

07:00 – 15:00

07:00 – 15:00

07:00 – 15:00

07:00 – 15:00

07:00 – 15:00

Po potrebi

Laboratorija poseduje sveobuhvatan paket ispitivanja materijala, koji uključuje ispitivanja bez razaranja, mehanička, kao i metalografska ispitivanja.

 

Osoblje je sertifikovano prema standardu EN ISO 9712 za nivoe 2 i 3, za metode ispitivanja koje podležu obimu akreditacije. Naši inženjeri poseduju znanje i iskustvo u oblasti nauke o materijalima, a u oblasti zavarivanja, tim ima niz iskusnih i kvalifikovanih inženjera (IWE).

Tokom dugogodišnjeg iskustva stekli smo reference na mnogim vitalnim objektima (termoenergetska postrojenja, naftna industrija, petrohemija, cementare, vazduhoplovna industrija, itd.).

 

Tehnički centar – Inspekt d.o.o je prepoznat po obučenosti kadrova i visokom standardu u pružanju usluga, od strane velikog broja naših stalnih korisnika. Kvalitet i stručnost su vrednosti koje su osnov našeg uspešnog trajanja.

Galerija

Kontaktirajte nas i odgovorićemo na vaš zahtev.