Metalografska ispitivanja

Ispitivanje osnovnog materijala i zavarenih spojeva:

  1. Ispitivanje mikrostrukture klasično (na uzorku);
  2. Ispitivanje makrostrukture;
  3. Ispitivanje mikrostrukture, metodom replike;
  4. Određivanje veličine feritnog i austenitnog zrna čelika;
  5. Određivanje dubine razugljeničenja čelika;
  6. Određivanje sadržaja nemetalnih uključaka čelika;
  7. Ocena mikrostrukturnog stanja čelika;
  8. Ocena stepena oštećenja usled puzanja;
  9. Određivanje mikrostrukture livenog gvožđa.
OPREMA
Kontaktirajte nas i odgovorićemo na vaš zahtev.